KRASNIQI, Fejzullah; SELIMAJ, Rexhep / KOMFORI TERMIK
Redaktor Fetah Podvorica, Prishtinë, Akademia e Shkencave dhe Arteve e Kosovës, SSHN, 2020, 707 f., me il., 17x25 cm. (Botime të veçanta CXCII / Seksioni i Shkencave të Natyrës. Libri 34)
Tit. në faqen paral.: Thermal comfort. Shënime për autorët në pjesën palosëse të kopertinës.
Përmbledhja në gjuhën angleze. Bibliogr.: f. 683-689.
KDU 536(075.8)
ISBN 978-9951-26-027-5
COBISS.KS-ID 385372423