KËRKIME libri 4 – ISTRAŽIVANJA knjiga 4
Redaktor: Minir Dushi, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, SSHN – ANUK, OPN, Prishtinë, 1986, f. 36, 17x24 cm.