KËRKIME libri 3 – ISTRAŽIVANJA knjiga 3
Redaktor: Minir Dushi, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, SSHN – ANUK, OPN, Prishtinë, Prishtinë, 1985, f. 85, 17x24 cm.