KËRKIME libri 2 – ISTRAŽIVANJA knjiga 2
Redaktor: Minir Dushi, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, SSHN – ANUK, OPN, Prishtinë, 1983, f. 51, 17x24 cm.