KËRKIME libri 1 – ISTRAŽIVANJA knjiga 1
Redaktor: Minir Dushi, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, SSHN – ANUK, OPN, Prishtinë, 1980, f. 92, 17x24 cm.