KËRKIME 5 RESEARCH
Këshilli redaktues M. Dushi, N. Daci, F. Krasniqi, M. Berisha, ASHAK, SSHN, Prishtinë, 1997, f. 227, 17x24 cm.

KËRKIME 5/ RESEARCH 1997 ASHAK, SSHN, Prishtinë, 1997, ff. 227, 17×24 cm.