DARA (i Riu), Gavril / KËNGA E SPRASME E BALËS
Transkribuar dhe përshtatur në shqipen e sotme nga Shaban Demiraj. Redaktor Eqrem Basha. Prishtinë, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, SGJL, 2006, 259 f., 14x21 cm. (Botime të veçanta LXXV / Seksioni i Gjuhësisë dhe Letërsisë. Libri 32)
Tit. në faqen paral.:The last song of Bala. Bibliogr.: f. 41-43
KDU 821.18-13
ISBN 978-9951-413-52-7
ISBN 9951-413-52-81.
COBISS.KS-ID 1553097440