EMRA, Tahir: ekspozitë personale
Fotograf Enver Bylykbashi. Prishtinë, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, SA,2008, 64 f., me il., 23x28 cm.
KDU 75.071.1(496.51)(084.1)
COBISS.KS-ID 2048101789