HISTORIA E LETËRSISË SHQIPE / Konferencë shkencore, Prishtinë (30-31 tetor 2009)
Redaktor Mehmet Kraja, Prishtinë, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, SGJL, 2010, 264 f., 16x24 cm.
Tit. në faqen paral.: The History of Albanian Literature. Bibliografia në fund të punimeve.
KDU 821.18-112(063)
ISBN 978-9951-413-90-91
COBISS.KS-ID 384564743