HAXHIBEQIRI, Qamil / HAPËSIRAT METRIKE
Redaktor Fejzullah Krasniqi, Prishtinë, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, SSHN, 2014, 342 f., 17x25 cm. (Botime të veçanta CXXXIV / Seksioni i Shkencave të Natyrës. Libri 22).
Tit. në faqen paral.: Metric spaces. Shënime për autorin në pjesën palosëse të kopertinës.
Bibliogr.: f.337-338.
KDU 515.124
ISBN 978-9951-615-29-7
COBISS.KS-ID 2048031389