GJERQEKU, Enver / GURI I LASHTË: poezi e zgjedhur
Redaksia Ali Aliu, Mehmet Kraja, Eqrem Basha. Prishtinë, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, SGJL, 2006, 133 f., 14x21 cm. (Poetët akademikë, 2)
Tit. në faqen paral.: The ancient stone: selected poetry
KDU 821.18-1
ISBN 978-9951-413-46-3! (ISBN e gabuar).
ISBN 9951-413-47-1! (ISBN e gabuar)
COBISS.KS-ID 2048013469