DHOMI, Rauf: GOCA E KAÇANIKUT
Operë në dy pjesë, libreti A. Dhomi & J. Buxhovi, ASHAK, bot. të veç. XXV, SA 1, Prishtinë, 1997,
ff. 241, 20x28 cm.