MIKLOŠIČ, Franc / GJURMIME SHQIPTARE
Prepared by Rexhep Ismajli, Marko Snoj, translation Skënder Gashi. Prishtinë, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës; Ljubljana, Slovenska Akademija Znanosti in Umetnosti, 2007, 504 f., 16x24 cm. (Botime të veçanta LXXXI / Seksioni i Gjuhësisë dhe i Letërsisë. Libri 36) (Dela / Slovenska akademija znanosti in umetnosti LXIII / Razred za filološke in literarne vede)
Tit. në faqen paral.: Albanische forschungen. Teksti në gjuhën shqipe dhe gjermane. Bibliogr.:
f.491-501.
KDU 811.18-26
811.18.112
ISBN 978-9951-413-56-5
COBISS.KS-ID 2048027037