GËRMIME DHE STUDIME ARKEOLOGJIKE NË KOSOVË: 2000-2002
Redaktor Mark Krasniqi, Prishtinë, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, SSHSH, 2014, 398 f., me il., 17x25 cm. (Botime të veçanta CXXXII / Seksioni i Shkencave Shoqërore. Libri 43)
Tit. në faqen paral.: Archaeological excavations and studies in Kosova: 2000-2012
KDU 903/904(496.51)
ISBN 978-9951-615-28-01
COBISS.KS-ID 2048241968