FERRI, Rexhep / GABIME TË BUKURA: ese
Redaktor Luan Mulliqi, Prishtinë, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, SA, 2015, 212 f., me il.,17x24 cm. (Botime të veçanta CXLIX / Seksioni i Arteve. Libri 21)
Tit. në faqen paral.: Beautiful mistakes: essays
KDU 821.18-4
ISBN 978-9951-615-49-5
COBISS.KS-ID 2048076445