VANGJELI, Jani; KRASNIQI, Feriz; KONGJIKA, Efigjeni; SUSURI, Latif R.; MULLAJ, Alfred / FJALOR I TERMINOLOGJISË SË BOTANIKËS shqip, anglisht gjermanisht, frëngjisht
Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, Prishtinë, Akademia e Shkencave e Shqipërisë, Tiranë.Seksioni i Shkencave të Natyrës, 2006, 865 f., 17x24. Tit. paral.: Dictionary of botanical terminology. Bibliogr.: f. 865
KDU 81’374.2’373.46:57=18=111=112.2=133.1
COBISS.KS-ID 100000081