STAVILECI, Esat / FJALOR SHPJEGUES I TERMAVE ADMINISTRATIVË
Redaktor Pajazit Nushi, Prishtinë, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, SSHSH, 2010, 233 f.., 16x24 cm. (Botime të veçanta CVI / Seksioni i Shkencave Shoqërore. Libri 34)
Tit. në faqen paral.: Explanatory dictionary of administrative terms. Bibliogr.: f.231-233.
Indeks.
KDU 35(038)
ISBN 978-9951-413-91-6
ISBN 978-9951-41-91-6!
COBISS.KS-ID 1537647344