ÇAVDARBASHA, Agim 1944-1999: ekspozitë retrospektive
Kurator Eqrem Basha, fotografitë Afrim Spahiu, Prishtinë, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, SA, 2019, 67 f., me il., 23x28 cm.
KDU 73.071.1(496.51)(092)(084.1)
ISBN 978-9951-26-005-31
COBISS.KS-ID 2048252061