EMRA, Tahir: ekspozitë retrospektive
Fotograf Menduh Nushi. Prishtinë, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, SA, 2003, 55 f., me il., 23x23 cm.
KDU 75.071.1(496.51)(084.1)
COBISS.KS-ID 2048103581