FERRI, Rexhep: ekspozitë personale
Fotografitë Enver Bylykbashi, Prishtinë, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, SA,
2017, 103 f., me il., 15x28 cm
KDU 73/76(083.824)
ISBN 978-9951-615-78-5
COBISS.KS-ID 2048096413