FERRI, Rexhep: ekspozitë personale
Autor Rexhep Ferri. Fotograf Enver Bylykbashi. Prishtinë, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, 2020, 85 f., me il., 23x28 cm.
KDU 75(496.51):929Ferri R.
ISBN 978-9951-26-028-2
COBISS.KS-ID 387385095