EMRA, Tahir: ekspozitë retrospektive jubilare
Kurator Kujtim Buza, Fotografë Afrim Spahiu, Munduh Nushi, Enver Bylykbashi, Prishtinë, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, SA, 2018, 153 f., me il., 26x28 cm
KDU 75.071.1(496.51)(084.1)
ISBN 978-9951-615-94-5
COBISS.KS-ID 2048099229