EMRA, Tahir: ekspozitë personale
Fotograf Enver Bylykbashi, Prishtinë, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, SA, 2014, 113 f., me il., 23x28 cm. Vendi i ekspozitës: Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës dhe Muzeu i Qytetit – Gjakovë. Bibliogr.: f. 111-113
KDU 75(496.51):929Emra T.
ISBN 978-9951-615-32-7
COBISS.KS-ID 2048075933