XHAFA, Xhevdet: ekspozitë inauguruese
Fotografitë Enver Bylykbashi, Prishtinë, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, SA, 2015, 60 f., me il., 23x28 cm.
KDU 75.071.1(496.51)
ISBN 978-9951-615-53-2
COBISS.KS-ID 2048169117