ALIU, Ali / DON KISHOTI TE SHQIPTARËT
Redaktor Eqrem Basha, Prishtinë, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, SGJL, 2005, 227 f., 17x24 cm. (Botime të veçanta LXIII / Seksioni i Gjuhësisë dhe i Letërsisë. Libri 27).
Tit. në faqen paral.: Don Quijote by the Albanians
KDU 821.18.09
ISBN 9951-413-23-4
COBISS.KS-ID 1536769520