BASHA, Eqrem / DOKTRINA E TË MENDUARIT VETËM: poezi e zgjedhur
Redaksia Ali Aliu, Mehmet Kraja, Eqrem Basha. Prishtinë, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, SGJL, 2006, 125 f., 14x21 cm. (Poetët akademikë, 5)
Tit. në faqen paral.: The doctrine of thinking lonely: selected poetry.
KDU 821.18-1
ISBN 978-9951-413-49-7
ISBN 9951-413-49-8
COBISS.KS-ID 2048012445