DHOMI, Rauf / DASMA ARBËRESHE
Opera në tri akte me prolog, Libreto A. Dhomi, Prishtinë, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, SA, 2005, 340 f., 20x28 cm. (Botime të veçanta LXIV / Seksioni i Arteve. Libri 7).