PASHKU, Anton / AVENTURAT E TEZES: (tregime të zgjedhura)
Zgjodhi dhe përgatiti Kujtim M. Shala, redaksia Ali Aliu, Rexhep Ismajli, Kujtim M. Shala, Prishtinë, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, SGJL, 2019, 199 f., 15x21 cm. (Botime të veçanta CLXXXV / Seksioni i Gjuhësisë dhe i Letërsisë. Libri 67).
Tit. në faqen paral.: Adventures of thesis: (selected stories)
KDU 821.18-32
ISBN 978-9951-26-010-71
COBISS.KS-ID 2048393629