BASHA, Eqrem; SPAHIU, Afrim / AGIM ÇAVDARBASHA
Prishtinë, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, SA, 2006, 152 f., me il., 23x33 cm.
KDU 730(496.51)
929Çavdarbasha, A.
ISBN 9951-413-42-01
COBISS.KS-ID 2048102301