Gjelosh Gjekaj

Print

Maestro Gjelosh Gjokaj vdiq në Gjermani më 25 shtator 2016.