Akademik R. Ismajli, ligjëron në Akademinë e Austrisë

Akademik Rexhep Ismajli ka mbajtur ligjëratë në Akademinë e Shkencave të Austrisë (ÖSTERREICHISCHE AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN), të mërkurën në Vjenë.

Ismajli ka ligjëruar para akademikëve austriakë temën “Ndarja dialektore e shqipes në këndvështrim ballkanologjik”.

Rexhep Ismajli (1947) është gjuhëtar. Kohë më parë është zgjedhur anëtar i Akademisë së Arteve dhe të Shkencave të Amerikës.

https://www.oeaw.ac.at/veranstaltungen/article/forschungen-zur-herkunft-des-albanischen/