Akademik Ismajli – “Doctor Honoris Causa” i Universitetit të Tiranës

Akademik Rexhep Ismajli ka marrë titulllin “Doctor Honoris Causa” Universitetit Tiranës, një ceremoni mbajtur 23 nëntor 2023 Tiranë.

ceremoninë e drejtuar nga rektori i UT-, Artan Hoxha, referatet mbi veprën e akademik Ismajlit i kanë mbajtur prof. dr. Shezai Rrokaj dhe prof. dr. Seit Mansaku. Ata kanë vënë pah se akademik Ismajli, ish-profesor Universitetin e Prishtinës dhe Universitetin Ludwig Maximilian Munich Gjermanisë, ka dhënë kontribute albanologjisë fushën e historisë gjuhës shqipe, sociolinguistikës, studimeve tekstore, duke sjellë gjuhësinë dhe kulturën shqiptare studimet strukturaliste dhe funksionale.

Rexhep Ismajli (1947) është diplomuar Universitetin e Prishtinës, ndërsa ka specializuar për gjuhësi Institutde Linguistique générale et appliqué “René Descartes” (Sorbonë), Paris, nën drejtimin e André Martinetsë si dhe Universitetin e Bonnit. Anëtar korrspodent i ASHAK-ut është zgjedhur 1993, anëtar i rregullt 1996, ndërsa dy mandate (2002 – 2008) ka qenë kryetar Akademisë Shkencave dhe Arteve Kosovës. Është anëtar i Linguistic Society of America dhe anëtar nderi Akademisë Amerikane Arteve dhe Shkencës.