Akademia e Shkencave e Shqipërisë zgjodhi kryetarin e ri

Në mbledhjen e Asamblesë së Akademisë së Shkencave të Shqipërisë, e cila u mbajt më datë 18 tetor 2019, pas miratimit të Statutit të ASHSH, u bë edhe zgjedhja e kryetarit të Akademisë, sipas procedurave të parapara me Statut dhe ligj.

Kryetar i Akademisë së Shkencave të Shqipërisë u zgjodh akademik Skënder Gjinushi.