Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës merr pjesë në Panairin e 31-të të librit “Shkupi 2019” prej datës 8 deri 14 maj 2019, në Shkup

Në këtë Panair ASHAK-u prezanton një listë të gjatë të botimeve të saj.