12 Janar, 2022

Akademinë e vizitoi ambasadori i Malit të Zi në Kosovë
U paraqitën botimet “Në botën e përbashkët: tradita, tranzicioni, anomia”, dhe “Fshehja e krimit: politika serbe e mashtrimeve të mëdha në Kosovë”
Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Glauk Konjufca, vizitoi Akademinë e Shkencave dhe të Arteve të Kosovës
Simpozium për energjinë e pastër dhe zhvillimin e qëndrueshëm
U paraqitën botimet “Pozita gjeografike, politike dhe popullsia shqiptare në dokumentet diplomatike të Ministrisë së Jashtme të Britanisë së Madhe 1912-1918”, “Shqiptarët gjatë vitit 1943 sipas dokumenteve ushtarake gjermane” dhe “Shqiptarët në përfundim të Luftës së Dytë Botërore (1944) sipas burimeve gjermane”
U paraqit botimi “Studimet për shqiptarët në Francë”
U mbajt konferenca shkencore “Kritika dhe studimet letrare shqipe në shekullin XXI”
U mbajt simpoziumi shkencor "Institucionalizimi i Republikës së Kosovës në zgjedhjet parlamentare dhe presidenciale të vitit 1992"
Inventarizimi i virozave dhe shëndetësimi i materialit mbjellës të specieve frutore dhe vreshtave në Kosovë dhe Shqipëri
Ndikimi i mbitensioneve atmosferike në sistemet elektroenergjetike të Kosovës
Identifikimi i ndotësve të efluentëve të ujërave urbanë dhe të industrisë dhe trajtimi i tyre
Bimët e rrezikuara e të rralla të florës së Kosovës
Klima dhe parametrat projektues për qytetet kryesore të Kosovës dhe të Shqipërisë
LEKSIKON - VENDBANIMET E KOSOVËS, I-II
Hulumtim mbi mundësitë e rishfrytëzueshmërisë së brezeve të reja frekuencore UHF, VHF dhe valëve milimetrike për rrjete të komunikimeve pa tela në territorin e Kosovës
Bashkëpunimi ekonomik Shqipëri – Kosovë në kuadrin e integrimeve rajonale e më gjerë
Privatizimi dhe ristrukturimi i ekonomisë së Kosovës me përqendrim në rastin e Trepçës
Revista “Studime”