U paraqit botimi i Brian D. Joseph “Vështrime albano-ballkanologjike”

Më 7 nëntor, në ambientet e Akademisë, nga Seksioni i Gjuhësisë dhe i Letërsisë u paraqit botimi i lirbit “Vështrime albano-ballkanologjike” i autorit Brian D. Joseph dhe më pas u mbajt ligjërata e tjj me titull “Pse është gjuha shqipe e rëndësishme për gjuhësinë”.
Për autorin Brian D. Joseph, për arritjet e tij në fushën e shkencës së albanologjisë, foli akademik Rexhep Ismajli, ndërsa paraqitjen e librit “Vështrime albano-ballkanologjike” e bëri anëtari korrespodent Bardh Rugova.
Me këtë rast albanologut B. Joseph, nga kryetari i Akademisë, akademik Mehmet Kraja, iu dorëzua fletëdëshmia e pranimit anëtar i jashtëm i Akademisë së shkencave dhe të Arteve të Kosovës.