U mbajt konferenca shkencore “Kritika dhe studimet letrare shqipe në shekullin XXI”

Me organizim të përbashkët të Akademisë së Shkencave dhe të Arteve të Kosovës (ASHAK) dhe të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë, nën përkujdesjen e Seksionit të Gjuhësisë dhe të Letërsisë së ASHAK-ut, në Prishtinë u mbajt konferenca shkencore nga fusha e letërsisë “Kritika dhe studimet letrare shqipe në shekullin XXI”. Në këtë konferencë njëditore u paraqitën afro njëzet kumtesa nga studiues të kësaj fushe nga Kosova, Shqipëria, Maqedonia e Veriut dhe Mali i Zi, në të cilat u trajtuan zhvillimet kryesore në këtë fushë në këto dy deceniet e para të shekullit XXI.

Akademik Ali Aliu në fjalën e hapjes foli për trendët e përgjithshme që e kanë karakterizuar kritikën dhe studimet në fushën e letërsisë shqipe gjatë kësaj periudhe, ndërsa akademik Sabri Hamiti i kushtoi vëmendje raporteve mes krijuesit, lexuesit, autorit dhe kritikut. Anëtari korrespodent Nusret Krasniqi në kumtesën e tij trajtoi çështje që lidhen me raportet e kritikës letrare me dijet teorike, teksa dr. Lindita Aliu foli për zhvillimet e njëkohëshme të kritikës letrare brenda botës akademike, autoritetet e së cilës mbështeten në metodologji dhe profesionalizëm dhe kritikën letrare publike, e cila synon formimin e shijes letrare dhe popullarizimin e letërsisë. Akademik Shaban Sinani, ndërkaq, trajtoi çështje që lidhen me autorecensinimn e veprave letrare te autorët shqiptarë, ndërsa dr. Dhurata Shehri foli për kritikën e realizmit socialist, e cila mbijetoi edhe pas rënies së realizmit socialist.

Kumtesat e tyre i lexuan edhe Persida Asllani, Zeqirja Neziri, Arben Prendi, Muhamet Hamiti, Afrim Rexhepi, Kujtim M. Shala, Anton Gojçaj, Laura Smaqi etj.