Tryezë shkencore “Në 200-vjetorin e lindjes së Jeronim De Radës”

Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, Seksioni i Gjuhësisë dhe i Letërsisë, organizoi Tryezën shkencore “Në 200-vjetorin e lindjes së Jeronim De Radës”.

Tryeza u mbajt të premten, më 21 nëntor 2014, filloi në orën 09:00, në ambientet e Akademisë.

Programi