Konferenca shkencore: Gjenocidi dhe masakrat e Serbisë në Kosovës (1998-1999)

Në konferencë morën pjesë akademikë e studiues nga Kosova, Shqipëria, Bosnjë e Hercegovina, Britania e Madhe, Norvegjia dhe SHBA. Tema bosht e kësaj konference u trajtua nga këndvështrimi historik, juridik, politologjik, e drejta ndërkombëtare, medial, psikologjik, dokumentar, muzeologjik etj.