Revista “Studime”

Nga viti 2013 do të botohet revistë e veçantë për shkenca shoqërore e ndarë nga revista “Studime” për Gjuhësi dhe Letërsi. Emërtimi i revistës për shkenca shoqërore do të bëhet sipas vendimit të organit përkatës të ASHAK-ut. Me këtë rast pritet të merren hapa konkretë për ndryshimin e Rregullores mbi veprimtarinë botuese të ASHAK-ut.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print