Promovimi i botimeve të ASHAK-ut

Promovimi i botimeve të Akademisë së Shkencave dhe të Arteve të Kosovës bëhet më 18 mars 2015, në orën 12:00, në ambientet e Akademisë.
Botimet e përbashkëta dhe të Seksioneve të Akademisë kryesisht janë publikuar gjatë vitit 2014.
Botimet i takojnë fushave të ndryshme të shkencës dhe të artit.

Katalogu i botimeve që do të promovohen

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print