Ligjëratë inauguruese e akademik Alajdin Abazit, anëtar i jashtëm

Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, organizoi ligjëratën inauguruese të anëtarit të jashtëm, akademik Alajdin Abazit, me temë:
“KONCEPTET E RRJETAVE ENERGJETIKE INTELIGJENTE DHE KUALITETI I FUQISË”.

Ligjërata u mbajt, të mërkuren, më 24 prill 2013, në orën 11:00, në mjediset e Akademisë.

Fjala e kryetarit të Akademisë së Shkencave dhe të Arteve të Kosovës, akademik Hivzi Islami