Informatë – KSHN “Water Micropollutants: from removal to detection”

Prof. Fetah Podvorica, anëtar korrespondent i ASHAK-ut ka marrë pjesë, si ligjërues i ftuar, në konferencën shkencore ndërkombëtare “Water Micropollutants: from removal to detection” të mbajtur në Orleans të Francës prej datës 26 deri më 28 nëntor 2018.  Ai e ka mbajtur ligjëratën me titull “Electro-Fenton process. Influence of the electrode materials”, shih vegëzen:

http://www.lestudium-ias.com/event/water-micropollutants-detection-removal