Fotografi nga pritja që Kryetari i ASHAK akademik Nexhat Daci organizoi për Kryetaren e Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Kosovës Mr. Sc. Arta Rama-Hajrizi dhe Zëvendëskryetarin e Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Kosovës Prof. Dr. Ivan Çukaloviq

 

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print