Fotografi nga një takim pune i Kryesisë së Akademisë së Shkencave dhe të Arteve të Kosovës dhe Kryesisë së Akademisë së Shkencave dhe të Arteve të Maqedonisë, i mbajtur më 27 nëntor 2018 në mjediset e ASHAK-ut

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print