Deputetë të Kosovës dhe Shqipërisë vizituan Akademinë

Deputetë të komisioneve për arsim, shkencë dhe informim të Kuvendit të Republikës së Kosovës dhe të Kuvendit të Republikës së Shqipërisë, të prirë nga Ardian Golaj, kryetar i komisionit, dhe Elvis Kushi, nënkryetare e komisionit, vizituan Akademinë e Shkencave dhe të Arteve të Kosovës. Deputetët i pritën anëtarët e kryesisë së Akademisë dhe kryetari, akademik Mehmet Kraja, i njoftoi mysafirët për punën e Akademisë, për organizimin e saj dhe për bashkëpunimin e frytshëm që Akademia e Kosovës ka me Akademinë e Shqipërisë. U shfaq interesim veçmas për ecurinë e deritashme të punës rreth projektit përbashkët “Enciklopedinë shqiptare”, që është në realizim e sipër nga dy akademitë.