AJETI, Idriz / VEPRA. 5
Redaksia Rexhep Ismajli, Besim Bokshi, Enver Gjergjeku, Prishtinë, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, SGJL, 2002, 288 f., 17x24 cm. (Botime të veçanta XLIII / Seksioni i Gjuhësisë dhe i Letërsisë. Libri 18).
Tit. në faqen paral.: Oeuvres 5.
KDU 811. 18-112
ISBN 9951-413-02-1
COBISS.KS-ID 2048023197