RIZA, Selman / VEPRA. 5
Redaksia Idriz Ajeti, Besim Bokshi, Rexhep Ismajli. Prishtinë, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, SGJL, 2009, 572 f., fotogr. e autorit, 16x24 cm. (Botime të veçanta CIV / Seksioni i Gjuhësisë dhe i Letërsisë. Libri 43).
Tit. në f. paral.: Oeuvres. Indeks.
KDU 811.18'36-112
ISBN 9951-413-86-2
COBISS.KS-ID 384771847