AJETI, Idriz / VEPRA. 1 (Zhvillimi historik i së folmes gege të arbëneshëve të Zarës)
Redaksia Rexhep Ismajli, Besim Bokshi, Enver Gjergjeku, Prishtinë, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, SGJL, 1997, 175 f., 17x24 cm. (Botime të veçanta XXIII / Seksioni i Gjuhësisë dhe i Letërsisë. Libri 12).
Tit. në faqen paral..: Oeuvres 1
KDU 811.18'282.4(497.18)
COBISS.KS-ID 2048022173