KRAJA, Mehmet / RRËFIME NGA FLETORET E VJETRA: (tregime të zgjedhura)
Redaksia Ali Aliu, Rexhep Ismajli, Kujtim M. Shala, Prishtinë, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, SGJL, 2019, 288 f., 15x21 cm. (Botime të veçanta CLXXXVII / Seksioni i Gjuhësisë dhe i Letërsisë. Libri 69).
Tit. në faqen paral.: Narratives from old notebooks: (selected stories)
KDU 821.18-32
ISBN 978-9951-26-011-41
COBISS.KS-ID 2048393885